CEDREN nyheter

SusWater brukermøte 5.12

Published on: 27. november 2017

SusWater inviterer til brukermøte på Gardermoen 5.12.

SusWater brukermøte 5.12
Foto: Knut Alfredsen.

Sted: Gardermoen

Tid: 5.desember 10-16

Meld deg på her.

 

Program:

10:00 Velkommen og status for SusWater
10:30 Faglige funn med henvisning til rapporter, artikler, policy briefs m.m
 
11:30 -12:30 lunsj
 
12:30 Faglige funn fortsetter
13:00 Hva kan SusWater prosjektet levere?

 • Håndbok for hvem og om hva?
 • Presentasjoner knyttet til aktuelle tema:
  • Karakterisering av vassdrag
  • Bruk av indikatorer
  • Kartlegging av brukerinteresser
  • Verdivurderinger og nytte-kostanalyser
  •  Beslutningsstøtte for tiltaksanalyser
  •  Flaskehalser i dagens forvaltningspraksis
  • Vannkraftens posisjon i samfunnsutviklingen: betingelser for økt samfunnsaksept

14:30 Drøfting av konkret innhold og leveranser i 2018.
15.30 Veien videre mot siste prosjektår og kobling mot HydroCen
 
Slutt 16:00

Print

Nyhetsarkiv

Archive