HydroBalance news

This page contains news stories that are relevant for the HydroBalance project. For a complete list of all CEDREN news go to news.

 

Norge mangler politisk strategi for grønt batteri

11.12.2015
En fersk rapport viser at det er flere krevende ikke-tekniske barrierer for å bruke norsk vannkraft som grønt batteri for Europa.  
Les mer..

CEDREN-forsker valgt inn i Akademiet for yngre forskere

30.09.2015
Av 160 søkere til det nyopprettede Akademiet for yngre forskere ble bare 20 tatt opp. CEDREN-forsker Ingeborg Palm Helland er en av dem.
Les mer..

Full fart i CEDRENs balansekraftprosjekt

18.09.2015
På HydroBalance sitt brukerseminar denne uka tok vi en prat med franske, tyske og nederlandske deltakere om hvordan de ser på bruk av norsk vannkraft som balansekraft i Europa.
Les mer..

Foredraget "Norge som Europas billigste batteri" tilgjengelig på nett

09.09.2015
Se professor Ånund Killingtveit forklare hvorfor og hvordan norsk vannkraft kan få en nøkkelrolle i samspill med vindkraft og vannkraft fra Europa i dette foredraget han holdt for eierne i Agder Energi.
Les mer..

Viktig rolle i et fornybart Europa

05.06.2015
Kronikken er skrevet av Magnus Korpås og Ånund Killingtveit, og først publisert i Adressa 3.juni 2015.
Les mer..

Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?

01.06.2015
Ny rapport og nytt Policy Brief fra CEDREN gir en oversikt over mulige framtidsscenarioer for hvordan Norge kan fungere som et grønt batteri i Europa.
Les mer..

Hvordan påvirker kraftregulering fiskens meny?

08.05.2015
Kjemiske analyser av vev fra fisk kan gi oss svar på hvordan kraftregulering påvirker økosystemene i regulerte innsjøer.
Les mer..

Positiv til balansekraft

05.03.2015
Norske interessenter og stakeholders er positive til ideen om Norge som balansekraftleverandør til Europa. Men de fleste er skeptiske til om det lar seg gjennomføre. Trass et betydelig teknisk potensial, mangler politi...
Les mer..

Fruktbart forskerbesøk fra Sveits

10.11.2014
Forskerne i CEDREN-prosjektet HydroBalance hadde forrige uke en gjesteforsker på besøk fra Sveits. Ulike tilnærminger til samme spørsmål ga fruktbare diskusjoner og godt grunnlag for videre samarbeid.
Les mer..

CEDRENs søknadsprosjekt HydroBalance fikk tildeling fra ENERGIX-programmet

19.06.2013
Prosjektets fulle tittel er « Large-scale storage and balancing services from Norwegian hydropower; Environmental, political, technical and economical aspects (HydroBalance) », og det skal undersøke hvordan eksisterende...
Les mer..

Page 2 of 2First   Previous   1  [2]  Next   Last