CEDREN nyheter

Vellykket brukermøte

Published on: 14. desember 2017

Nå er presentasjonene fra SusWater sitt brukermøte 5.desember tilgjengelig på nett.

Vellykket brukermøte

Prosjektet SusWater går nå inn i sitt siste år, og på brukermøtet på Gardermoen den 5.desember ble mye tid avsatt til å drøfte innretningen på det avsluttende arbeidet. Mye er knyttet til vilkårsrevisjoner, men vannforskriften legger også føringer for arbeidet. 

Det ble stilt spørsmål om hvilke forhold som kan forbedres og hvordan vi kan fremme et bedre helhetsperspektiv. Det ble både gjort referanser til ny eller forbedret metodikk for enkelte interesser og aktiviteter og hvordan det kan samordnes. Her ble det også gjort koblinger til kunnskapsgrunnlaget som kan knyttes til kommende vilkårsrevisjoner og videre vannforvaltningsplanlegging.

Dagsorden for møtet. Presentasjonene finner du under dagsorden.

10:00 Velkommen og status for SusWater
10:30 Faglige funn 
11:30 Lunsj
12:30 Faglige funn fortsetter
13:00 Hva kan SusWater levere? Håndbok - sluttprodukter
•    Karakterisering av vassdrag
•    Bruk av indikatorer
•    Kartlegging av brukerinteresser
•    Verdivurderinger og nytte-kostanalyser
•    Beslutningsstøtte for tiltaksanalyser
•    Flaskehalser i dagens forvaltningspraksis
•    Økt samfunnsaksept
14:30 Drøfting av konkret innhold og leveranser i 2018.
15.30 Veien videre og kobling mot andre prosjekter som HydroCen og FITHydro
16:00 Slutt 

Last ned presentasjonene her:

Intro
WP1
WP2 - Hvor mye vann trenger vi for kajakkpadling
WP3 - Sosio-økonomiske indikatorer for en bærekraftig vassdragsforvaltning
WP4 - Beslutningsstøtte
for samlet vurdering av flerbruksinteresser i vilkårsrevisjoner

WP5
WP6
Andre prosjekter

Peggy Zinke er leder for arbeidspakke to (WP2).

Print

Nyhetsarkiv

Archive