CEDREN nyheter

CEDREN avslutningsseminar

Published on: 26. oktober 2016

Avslutningsseminaret 25-26 oktober oppsummerte åtte års forskning i CEDREN innen teknologi, miljø og samfunnsfag knyttet til vannkraft, vindkraft og overføringslinjer. Med det markerte vi at CEDRENs periode som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) går mot slutten. Last ned presentasjonene fra seminaret.

CEDREN avslutningsseminar
Senterleder i CEDREN, Atle Harby (SINTEF Energi) sammen med Ingeborg Palm Helland (NINA) og Ånund Killingtveit (NTNU) på CEDRENs avslutningsseminar

Last ned presentasjonene

Et forskningssenter blir til

Ny kunnskap fra CEDREN

Innovasjoner og utdanning

Brukersynspunkt

Mer fornybar kraft og bedre miljø - er det mulig?

Nytt fra pågående CEDREN-prosjekter

Avslutning

Print

Nyhetsarkiv

Archive