Miljøtilpasset effektkjøring - last ned presentasjoner og bok

 Publisert 15.06.2016

Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjøring til vannkraftbransjen og forvaltningen.

Fotomontasje. Foto Knut Alfredsen, Bjørn Barlup
Fotomontasje. Foto Knut Alfredsen, Bjørn Barlup

EnviPEAK har forsket på hvilke miljøkonsekvenser effektkjøring i norske vassdrag kan gi og hvordan negative konsekvenser kan reduseres til et samfunnsmessig akseptabelt nivå.

Prosjektet har utviklet kunnskap som er relevant ved implementeringen av vannforskriften, revisjon av vannkraftkonsesjoner og vurdering av nye vannkraftprosjekter.

9. juni inviterte vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjøring til vannkraftbransjen og forvaltningen.

Last ned boken som pdf-fil

Les nettomtale om boken

Overrekkelse bok miljøtilpasset effektkjøring fra CEDREN til NVE, Miljødirektoratet og Energi Norge. Foto: Astrid Bjerkås

CEDREN overrakte bok om miljøtilpasset effektkjøring NVE, Miljødiraktoratet og Energi Norge. Fra venstre: Tor Haakon Bakken (SINTEF), Eilif Brodtkorb (NVE), Torfinn Sørensen (Miljødirektoratet) og Sigrid Bjørnegård (Energi Norge). Foto: Astrid Bjerkås

Program og presentasjoner:

Del 1: Overrekkelse av bok fra EnviPEAK til energibransje og forvaltning

Del 2: Fagseminar - presentasjon og diskusjon av resultater fra EnviPEAK

Resultater og diskusjon basert på forskning om miljøvirkninger av fleksibel kraftproduksjon - ordstyrer Tor Haakon Bakken (SINTEF)

Last ned programmet som pdf-fil

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..