CEDREN nyheter

Miljøtilpasset effektkjøring - last ned presentasjoner og bok

Published on: 15. juni 2016

Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjøring til vannkraftbransjen og forvaltningen.

Miljøtilpasset effektkjøring - last ned presentasjoner og bok
Fotomontasje. Foto Knut Alfredsen, Bjørn Barlup

EnviPEAK har forsket på hvilke miljøkonsekvenser effektkjøring i norske vassdrag kan gi og hvordan negative konsekvenser kan reduseres til et samfunnsmessig akseptabelt nivå.

Prosjektet har utviklet kunnskap som er relevant ved implementeringen av vannforskriften, revisjon av vannkraftkonsesjoner og vurdering av nye vannkraftprosjekter.

9. juni inviterte vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjøring til vannkraftbransjen og forvaltningen.

Last ned boken som pdf-fil

Les nettomtale om boken

Overrekkelse bok miljøtilpasset effektkjøring fra CEDREN til NVE, Miljødirektoratet og Energi Norge. Foto: Astrid Bjerkås

CEDREN overrakte bok om miljøtilpasset effektkjøring NVE, Miljødiraktoratet og Energi Norge. Fra venstre: Tor Haakon Bakken (SINTEF), Eilif Brodtkorb (NVE), Torfinn Sørensen (Miljødirektoratet) og Sigrid Bjørnegård (Energi Norge). Foto: Astrid Bjerkås

Program og presentasjoner:

Del 1: Overrekkelse av bok fra EnviPEAK til energibransje og forvaltning

Del 2: Fagseminar - presentasjon og diskusjon av resultater fra EnviPEAK

Resultater og diskusjon basert på forskning om miljøvirkninger av fleksibel kraftproduksjon - ordstyrer Tor Haakon Bakken (SINTEF)

Last ned programmet som pdf-fil

Print

Nyhetsarkiv

Archive